paa_fabrikken.jpg
 

Produksjonsmedarbeidere


Til vår 3-skiftsordning i produksjon søker vi 2 medarbeidere. Som medarbeider i vår produksjon vil en etter endt opplæring ha ansvar for betjening av maskiner, og løpende kontroll av kvalitet og farge.

Bedriften vil stå for faglig opplæring etter eget opplæringsprogram. Ønskede kvalifikasjon er interesse for produksjon, stå-på vilje og forståelse for farge og kvalitet. Norsk språk er en forutsetning.

 

For stillingene gjelder:

Lønn etter TEKO overenskomst
Søknadsfrist: 10.06.2018
Søknader sendes til Innvik AS, 6793 Innvik—e-post: ohe@innvik.no

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Jan Terje Reme - jre@innvik.no – tlf +47  91 14 08 85
Odd-Roger Heggdal   - ohe@innvik.no – tlf +47 91 70 12 23