We grow and apply for our design-/ product development team

TEXTILEDESIGNER/ PRODUCT DEVELOPER

Innvik AS is a leading manufacturer of high quality upholstery textiles, supplying to both the Norwegian and international furniture industry. Our historical roots date back to 1889, marking a long story focusing on natural materials and the wool's great qualities.

We have a close partnership with Kvadrat AS, both for the Norwegian industrial market, international customers and projects. In this context, significant growth is expected in the export market.

For designers / product developers in the textile industry, the most important task is to shape the appearance and quality of the company's products. This involves choosing colors, materials and tactile expressions. As a designer / product developer at Innvik, you will both work on your own designs towards key customers, assist in project- / customer development, as well as develop textiles to be launched in an international market. In the latter, we have a product development function in collaboration with the PD department in Kvadrat AS and their external designers.

As a designer / product developer, you must have good form and color sense, be quick to perceive new trends and ideas while communicating with customers. You must be able to translate their wishes and needs into exciting products.

Because one of our employees is in a reduced position, we seek to increase capacity with up to one full-time job. The ideal applicant has the following characteristics:
• Good knowledge and experience in textile and design
• Market overview and focus on commercial products
• Good knowledge of digital weft and weaving theory
• Good computer skills
• Enjoy creative work
• Strong communication skills Competence in textile
  production is an advantage
• Verbal and written English is required

Your base will be in Innvik, where the company's production is located. Some travel activity must be expected. Salary, terms and conditions of employment by agreement. Current application deadline.
For information about the position, please contact CEO Bjørn Aage Haugen at bha@innvik.no or +47 90 06 22 56.

All inquiries are treated confidentially.

 

Vi vokser og søker til vårt design-/ produktutviklingsteam

DESIGNER/ PRODUKTUTVIKLER

Innvik AS er en anerkjent produsent av tekstiler både til norsk og internasjonal møbelindustri. Våre historiske røtter går tilbake til 1889 og markerer en lang historie med fokus på naturmaterialer og ullens flotte egenskaper.

Vi har et nært partnerskap med Kvadrat AS, herunder både ovenfor det norske industrimarkedet, internasjonale kunder og prosjekter. Det er i denne forbindelse planlagt en betydelig vekst i eksportmarkedet.

For designere/ produktutviklere i tekstilindustrien er den viktigste oppgaven å forme utseende og kvalitet på bedriftens produkter. Dette innebærer valg av farger, materialer og taktile uttrykk. Som designer/ produktutvikler hos Innvik vil en både arbeide med egne design mot sentrale kunder, bistå prosjekt-/ kundeutvikling—samt utvikle tekstiler som skal lanseres i et internasjonalt marked. I sistnevnte har vi en produktutviklingsfunksjon i samarbeide med PU-avdeling i Kvadrat og eksterne designere.

Som designer/ produktutvikler må man ha god form- og fargesans, være rask til å oppfatte nye trender og ideer, og samtidig kunne kommunisere med kundene og klare oversette deres ønsker og behov til spennende produkt.

I forbindelse med at en av våre medarbeidere er i redusert stilling søker vi å øke kapasitet med inntil ett årsverk. Den ideelle søker har følgende egenskaper:

• Gode kunnskaper og erfaring innen design og tekstil
• Markedsoversikt og fokus på kommersielle produkter
• Gode kunnskaper i digitalvev og bindingslære
• Gode datakunnskaper
• Trives med kreativt arbeid
• Gode formidlingsevner
• Gjerne kompetanse innen tekstilproduksjon
• Håndtere engelsk muntlig og skriftlig

Stillingen vil ha kontorsted knyttet til bedriftens produksjon i Innvik, og det må påregnes en del reiseaktivitet. Lønn, vilkår og stillingsprosent etter nærmere avtale. Løpende søknadsfrist.

For informasjon om stillingen ta kontakt med daglig leder Bjørn Aage Haugen på bha@innvik.no eller +47 90 06 22 56.

IMG_6179.jpg